Hải Sản Gành Cá
HOTLINE: 0918 018 786 (Mr.Huynh)

Thông tin liên hệ

Địa chỉ:  116 Nguyễn Phi Khanh - P Tân Định - Quận 1 

Điện thoại:  0918 018 786 (Mr. Huỳnh)

Website: http://www.haisanGanhCa.com/ 

 

Facebook : https://www.facebook.com/cuahanghaisanGanhca/?ref=hl

Email: shopcaganh@gmail.com

Gửi thư liên hệ

* Thông tin phải nhập

call-button