-      Hình thức thanh toán:

  Trường hợp 1 :  Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng (COD).

 Trường hợp 2 :  Thanh toán bằng chuyển khoản trước khi nhận hàng. Nội dung thanh toán: Họ tên người mua- Mã sản phẩm
 THÔNG TIN TÀI KHOẢN:

TK:Lê Trọng Huỳnh  - Số TK: 060097598676  - Ngân hàng Sacombank) -HCM