Hải Sản Gành Cá
HOTLINE: 0918 018 786 (Mr.Huynh)

Kho Ca Dong Co

More Views

Khô Cá Đổng Cờ Một Nắng

328.000 đ

Kích thước: kg

Cá Đổng cờ một nắng được xẻ và phơi từ những con cá Đổng cờ tươi tại cửa hàng hải sản Gành Cá.
call-button